trénink moderního leadershipu

praktické dovednosti pro moderní vedení

Tento trénink vám otevře dveře k novému pohledu na leadership a emoční inteligenci. Získejte klíčové dovednosti pro úspěšné vedení týmu a dosahujte výjimečných výsledků.

Zjistěte, jak účinně komunikovat, budovat důvěru a efektivně řídit tým. Těšte se na interaktivní lekce, které vás provedou mixem praktických nástrojů. Jste připraveni na moderní leadership 21. století?

10 týdnů vzdělávání

24 hodin skupinového tréninku

4 hodiny individuální konzultace s lektorem

start 19. září 2024

trénink oceníte pokud

Nemáte čas na práci s lidmi

Vaše pracovní dny jsou plné a vedení týmu vypadá jako nadměrná zátěž. Ptáte se, jak najít správnou rovnováhu mezi vedením a dalšími povinnostmi.

Váš čas je vzácný

Už tím, že se přihlásíte do kurzu, si vyčleníte čas na rozvoj týmu. A my ho využijeme naplno. Naše motivační prostředí vám pomůže vytvořit prostor pro nové dovednosti, které budete moci aplikovat ihned bez zbytečných příprav a časového zatížení.

Školení vám nepřinášejí výsledky

Absolvovali jste již několik školení, ale nástroje, které jste se naučili, se v praxi nedaří aplikovat. Zkoušíte pochopit, proč se věci z kurzů neudrží.

Trvalé výsledky

Výzvy , které brání přenosu znalostí do praxe pojmenováváme už na lekcích. Praktikujeme přímo na vašich situacích, které do tréninku přinášíte. Další individuální spolupráce s lektorem vám pomůže překonat všechny zábrany, ať už časové, nebo emoční.

Vedení týmu je dřina

Občas máte pocit, že všechna odpovědnost spojená s vedením a úspěchem je na vašich bedrech. Tápete v tom, jak tým motivovat a to vás stresuje.

Radost místo starosti

V rámci tréninku se naučíte vytvořit prostředí pro tým, který dokáže procovat sám za sebe a přebírá odpovědnost. Získáte dovednosti pro rozvoj spolupráce, důvěry a motivace v týmu, což vám usnadní vedení bez nadměrného stresu.

s čím budete odcházet

✔️ Umíte dávat i přijímat zpětnou vazbu bez nepříjemných pocitů
✔️ Zvládáte říkat ne a dokážete zastavit nával práce

✔️ Předáváte práci tak, že už se vám nevrací na stůl

✔️ Dokážete tvořit prostředí, ve kterém není místo pro toxické chování 

✔️ Dovedete komunikovat změny tak, aby je tým přijal

jak to probíhá

cvičebnice

Ještě před startem obdržíte tištěného průvodce, který obsahuje praktické pokyny a materiály, které můžete využít nejen během kurzu, ale i po jeho skončení. Poskytuje vám trvalý zdroj informací a umožňuje samostudium.

online výuka

Jednou za týden se setkáváme online v interaktivním výukovém prostoru. Lekce trvá 4 hodiny. Otevírá se prostor pro praktické cvičení a pod vedením lektorů získáte okamžitou zpětnou vazbu na váš trénink.

praxe

Každá lekce zahrnuje praktická cvičení. Navíc čekejte 2 speciální individuální konzultace s lektorem. Během těchto hodin se zaměříte na implementaci nově získaných dovedností přímo ve vašem týmu.

komunita

Součástí kurzu je také přístup do naší komunity, kde můžete sdílet své výzvy při aplikaci nových dovedností v praxi. Lektoři a ostatní účastníci kurzu vám budou v bezpečném prostředí k dispozici jako zdroj inspirace a pomoci.

základní informace

10 týdnů vzdělávání

24 hodin skupinového tréninku

4 hodiny individuální konzultace s lektorem

start 19. září 2024

cena 49.000 Kč *

*nejsme plátci DPH

lekce

19. 9. 2024

✔️ Seznámíte se se třemi základními pilíři leadershipu
✔️ Objevíte klíčovou roli emocí ve vedení úspěšného týmu
✔️ Hlouběji porozumíte vlastnímu vnímání emocí a jejich vlivu na rozhodování
✔️ Prozkoumáte zábavné a interaktivní minihry zaměřené na emoční inteligenci
✔️ Zlepšíte svou komunikační dovednost prostřednictvím zvídavosti a aktivního naslouchání

26.9. 2024

✔️ Odhalíte podstatu zpětné vazby
✔️ Získáte nástroje pro zvládání obtížných rozhovorů a nepříjemných situací
✔️ Naučíte se dávat konstruktivní zpětnou vazbu s potřebným vlivem a autoritou
✔️ Zlepšíte svou schopnost přijímat zpětnou vazbu a efektivně na ni reagovat
✔️ Prostřednictvím minihry si vyzkoušíte techniky nenásilné komunikace
✔️ Získáte dovednost přímé komunikace

po domluvě s lektorem v termínu 30.9. – 11.10.

✔️ Konzultace s lektorem vám umožní aplikovat naučené dovednosti ve své firmě a týmu
✔️ Budete přenášet poznatky z prvních dvou lekcí do praktických situací
✔️ Zaměříme se na to, co už vám v práci funguje a jak se vyrovnáváte s výzvami
✔️ Pomůžeme vám vytvořit akční plán pro další týdny s ohledem na růst vašeho týmu

17.10. 2024

✔️ Naučíte se umění říkat NE a stanovovat zdravé hranice ve svém vedení
✔️ Porozumíte, proč někdy asertivní techniky nefungují a jak je nahradit efektivnějšími přístupy
✔️ Prozkoumáte vztah mezi emocemi, potřebami a jejich naplněním
✔️ Zlepšíte svou schopnost vyjadřovat zranitelnost a sebeuvědomění
✔️ Prostřednictvím minihry posílíte svou schopnost komunikovat potřeby
✔️ V rámci leadershipu si odnesete dovednost budování důvěry a bezpečí v týmu

24.10. 2024

✔️ Naučíte se tvořit prostředí pro úspěšné delegování (fungující nastavení procesů a komunikace)
✔️ Získáte jasnou představu o prioritách a budete jim věnovat adekvátní pozornost a zodpovědnost
✔️ Prozkoumáte hloubku emočních kvadrantů a jejich propojení s emocemi manažerů
✔️ Zlepšíte svou schopnost rozhodování a rozhodnosti
✔️ Naučíte se vytvářet a řídit zodpovědnost ve svém týmu
✔️ Prostřednictvím minihry si vyzkoušíte tvorbu dohody
✔️ Pro řízení týmu se naučíte pracovat s řízením progresu a tvorby dohody

31.10. 2024

✔️ Naučíte se vytvářet podporující prostředí ve vaší firmě
✔️ Zvládnete práci s emocemi ostatních členů týmu a porozumíte fungování celého týmu z hlediska emocí
✔️ Získáte nástroje pro řešení situací s toxickými jedinci (zaměstnanci, klienti, nadřízení)
✔️ Osvojíte si dovednosti krizové komunikace
✔️ Projdete minihru „Slon v místnosti“ a budete řešit nedorozumění ve skupině
✔️ V rámci řízení týmu si osvojíte rovnováhu mezi výzvou a podporou

po domluvě s lektorem v termínu 4.11. – 15.11.

 
✔️ Individuální konzultace s lektorem vám pomůže přenést poznatky z předchozích čtyř lekcí do reálného pracovního prostředí
✔️ Stanovíte si cíle a výzvy na základě toho, co vám již funguje a co chcete vylepšit
✔️ Vytvoříte si akční plán na období po skončení kurzu, tak, abyste dosáhli konkrétních výsledků ve své práci

21.11. 2024

✔️ Zvládnete odpor ke změnám
✔️ Naučíte se změny efektivně řídit
✔️ Objevíte základní principy úspěšné implementace změn a roli, kterou leader při tom hraje
✔️ Začnete komunikovat změny tak, aby je váš tým plně pochopil a přijal
✔️ Propojíte zvládání změn se zásadami firemních hodnot
✔️ Zjistíte, jak time management souvisí s prokrastinací a naučíte se pracovat se změnou u vás samotných
✔️ Projdete minihrou „Co se děje, když se mi nechce“
✔️ Získáte manažerskou dovednost design opakovaných aktivit pro dosažení změn

kurzem vás provedou

ML členové týmu na webu-5

Blanka Mrázková, ACC

HR nábor a koučovací dovednosti

Blanka má zkušenosti s budováním týmů a je přirozenou autoritou. V každém týmu si jí zvolil jako teamleadera. Dokáže trefně komunikovat jakoukoliv nepříjemnou věc, tak, že ji lidé přijmou. Odebírá ze situací drama a pomůže překonat jakoukoliv krizi. Nachází klid v chaosu. Jako zkušená HRistka, certifikovaná koučka a lektorka koučů přináší do kurzu expertízu v oblasti komunikace a tvorby úspěšného, zdravého týmu.

14

Michaela Markel, ACC

Vedení lidí a práce s emocemi

Míša je zkušenou vedoucí týmů a expertkou v projektovém řízení. Přináší do firem svěží vítr. Její přímočarý přístup je provázen citlivostí, a taková kombinace umí překvapit. Její expertízou je práce s emocema. Ty jsou pro ni při práci s klienty klíčové jak v obchodní, tak v osobní rovině. Do kurzu vstupuje jako certifikovaná koučka s unikátními vhledy a pomáhá dosahovat vynikajících výsledků díky rozvoji emocí.