Reference

Zkušenosti s námi

Jako manažer jsem se dlouhá léta zajímal o osobní rozvoj. Přečetl jsem spousty knih, poslouchal hodiny motivačních nahrávek a audioknih. Hledal jsem nové cesty, jak zlepšit výkon svůj i podřízených, jak být skvělým šéfem, jak inspirovat lidi... Všechno, co jsem se naučil nebo vyzkoušel bylo rozhodně fajn, ale nic nebylo ušito na míru právě pro mě. Nic nefungovalo na 100%. Hlavně jsem se často inspiroval něčím, co fungovalo jiným lidem v úplně jiných podmínkách.
S Jakubem společně hrajeme už druhou sezónu. Od začátku naši spolupráce se díky spousty drobných uvědomění v mém profesním, ale i soukromém životě odehrávají velké změny. Asi zásadní pro mé rozhodnutí jít cestou koučování, přestože na začátku jsem byl spíše připraven na to, že se jedná o jednu dalších z mnoha zkušeností s osobním rozvojem, bylo to, že prakticky okamžitě od prvního setkání jsem si díky Kubovi začal přicházet na zdánlivě snadná řešení a cesty, jak zdolat do té doby nepřekonatelné výzvy a situace, kdy jsem nedokázal vidět světlo na konci tunelu. Dokázal jsem získat větší nadhled a jistotu, že vše mám plně ve svých rukou, a že vítězství je na dosah.
Výsledkem naši dosavadní spolupráce je posílení mé sebedůvěry, výrazně lepší obchodní výsledky, respekt okolí, zlepšení vztahů, ale to úplně nejlepší vidím hlavně v tom, že vše přichází výhradně z mé hlavy. Vše je tedy originál, moje know-how, “My Way”.
Aleš
Zemský ředitel
Jako ředitelka velké neziskové organizace měla trochu problém s vyvážeností pracovního a osobního života, přebíráním zodpovědností za druhé, delegováním. Postupně došla ke spoustě uvědomnění, která jí nakonec vedla k radikálnějšímu rozhodnutí ve svém životě.
Velkou výzvou pro ni bylo při jejím perfekcionismu a aktivním přístupu ke všemu právě to, nechat některé věci být a přenechat je druhým. Bylo a stále to je o pečlivé práci se sebou samou, se svými emocemi. Velkou výzvou pro ni také byla komunikace s lidmi odlišně nastavenými, kteří mají jiné priority a jiné záměry v diskuzi.
Troufnu si říct, že se posunula o kus dopředu i směrem k většímu plnění svých potřeb a nejen potřeb organizace a lidí v ní a kolem.
Katka
Ředitelka
Petr je jednatelem úspěšné nadnárodní výrobní technologické firmy. Když jsme spolu začali spolupracovat, postupně jsme probrali všechna témata, která ho aktuálně pálila. Nastavení správného balance mezi prací a osobním životem, bylo jedno z nich, likvidace všech starých úkolů a delegování věcí, které jeho pozice už nevyžaduje, předání zodpovědnosti na jiné, patřili mezi ta další. Postupně jsme jednotlivá témata otvírali a vypořádávali se s nimi. Naše spolupráce trvala přes půl roku a během té doby došlo k poměrně zásadním změnám v Petrově fungování. Oddelegováním všeho, co už nechtěl mít ve své kompetenci, získal čas na zaměření se na obchodní i finanční strategii firmy a vizi do budoucna. Přehodnotil i systém “úkolovníku”. Snaží se plánovat a pracovat tak, aby už nedocházelo ke kupení aktivit, úkolů, a tím se vypořádal s tendencí k prokrastinaci. Už si vybírá, jakých akcí a meetingů se musí účastnit a kde se to obejde i bez něj. Není už součástí každé dílčí maličkosti ve firmě, ale zapojuje se opravdu jen tam, kde to plní nezbytně nutnou funkci a je to pro firmu prospěšné. Obnovila se u něj vášeň k práci na zahradě, kterou teď relaxuje a věnuje jí svůj volný čas, který už má pevně definovaný.
Petr
Jednatel
Potkala mě těžká životní situace, se kterou se mi nedařilo vyrovnat a ani jsem jí nemohla nijak ovlivnit. Naopak nastaly psychické potíže, úzkosti, nechuť do všeho, skoro ztráta práce, nespavost, podrážděnost, někdy úplně mimo realitu. Troufnu si říct, že nebylo daleko k hospitalizaci. Bylo mi trapně, kam až jsem klesla, ale zároveň bylo těžké si připustit, že pomoc někoho je na místě. Na Monču jsem dostala kontakt od kolegy. Je to velice empatická žena, která se dokáže vžít do vaší situace. Už po měsíci spolupráce se mi život otočil k lepšímu. Úzkosti byly jen 1-2x do týdne, v práci se opět začalo dařit (chuť do práce a nové nápady), pravidelný ničím nerušený spánek, klid na duši a uvědomění si svých hodnot. Nečekejte, že vám Monča řekne co a jak máte dělat, o tom to určitě není. Bude vám pokládat otázky, díky kterým si uvědomíte hodně věcí a to vás přivede na tu vaší správnou cestu. A v tom je určitě profesionálka. Spolupracuji s Mončou dál, protože díky otázkám mě přivedla na další uvědomění, díky kterému můžu mít lepší život, pokud se pro to sama rozhodnu. PS: Před Mončou jsem měla zkušenost s jinými 2 kouči, spíše negativní, ale zde je 100% kvalita.
Eva
Finanční poradce
Pro spolupráci s koučem jsem se rozhodla díky absolvování kurzu “Základy koučování”, na kterém jsem porozuměla významu této metody. Kurz jsem absolvovala jako rozšíření si obzorů a zvážení, zda mohu tuto metodu nějak uplatnit v mém osobním nebo pracovním životě.
Největším přínosem pro mě u koučování je, že se učím něčemu novému a že vidím posun a výsledky. Splnilo se mi očekávání, že budu často nahlížet do svého nitra díky vhodně položeným otázkám. Koučování mi přináší určitý řád a uspokojení, že se posouvám dále. Umím si také lépe představit, co to obnáší “koučovat” a “být koučován”. Koučování s Šimonem bych doporučila všem, kteří touží po posunu, po zjištění určitých věcí o sobě samém. Jsem toho názoru, že pokud člověk dobře pozná sám sebe, může skvěle využít své schopnosti, pracovat se svými nedostatky a celkově tak prožít kvalitně a efektivně život. Být přínosem sobě i ostatním, díky vnitřní spokojenosti a vyrovnanosti. Kdybych s koučem nespolupracovala, nestalo by se, že bych opět navrátila své zapálení pro mou práci a nepřišla by má celková životní spokojenost na všech polích mého života 🙂 Děkuji 🙂
Renata
TOP leader společnosti Essens
Lenka za mnou přišla s konkrétním požadavkem, situacemi, ve kterých by potřebovala pomoci. Na pozici teamleadky velké nadnárodní společnosti byla relativně krátce a potýkala se s absencí zkušeností, ostychem, menší mírou průbojnosti a dominance.
Nepříjemné pro ni byly meetingy, prosazení se na nich, vykomunikovávání svých názorů, potřeb týmu, apod. Metodou vnitřní svobody a role play jsme postupně její bloky odstraňovaly a stále na nich pracujeme. Dle jejich slov, už necítí takovou míru nekomfortu v situacích, kterým jsme se věnovaly, nicméně stále pokračujeme a ona se postupným tréninkem zlepšuje a posouvá kupředu. V takových případech je velmi důležitá vysoká míra osobní motivace směrem ke změně a tu Lenka rozhodně má.
Lenka
Team lead
O spolupráci s koučem jsem se začal zajímat, protože vedu finančně-poradenskou pobočku s osmi zaměstnanci a vnímám, že se mám se stále co učit.
Největší dojem na mě udělalo, že mi Kuba vhodně kladenými otázkami a prostorem, který mi dával, pomohl, abych si vše mohl prožít a uvědomit.
Nenutil mi žádná prefabrikovaná řešení, zároveň ale v momentě, kdy cítil užitečnost nějaké techniky, nabídl ji.
Za těch pár měsíců jsme společně prošli všechna zákoutí mé složité osobnosti, od role tatínka a manžela, až po ředitele pobočky. Kuba mi pomohl srovnat si své priority, uvědomit si své limity a naopak obrovskou šíři mého nevyužitého potenciálu. Výzvy bereme společně jako součást hry a i když jsem často jako na houpačce, je teď mnohem snazší se zvednout a jít znovu do akce.
Josef
Majitel franšízové pobočky
Koučování jsem vyzkoušela nejdříve ze zvědavosti. Po zkušební půlhodince mě postup i přístup kouče zaujal a napadla mě spousta věcí, které by se daly tímto způsobem vyřešit nebo posunout. Největší přínos je pro mě jiný/nezaujatý úhel pohledu a kladení otázek, které udeří hřebíček na hlavičku 😀 Líbí se mi hodně Šimonův přístup. Nemám z něho dojem upjatosti nebo snad jasně naučených věcí, které má používat (jak jsem již dříve zažila). Vzbuzuje důvěru a nemám problém se s ním bavit, i když přijde AHA moment, který mi není zrovna příjemný.
Zuzka
Marketing performance manager
Moniku jsem znal od vidění již dlouho a cesta nás zavedla k sobě, ve správné době. Proč jsem se rozhodl s Monikou spolupracovat, byla po první schůzce jasná volba. Monika mne zaujala oddaností, zápalem, profesionalitou a opravdovou touhou podpořit mé velké cíle a vize. 9 let podnikám a vždy jsem využíval schopných lidi v mém okolí ohledně vzájemné spolupráce, nebo pro můj osobnostní rozvoj. Postupem času se mi spolupráce s Monikou potvrdila v Praxi. Naslouchá mi, mám prostor si srovnat své myšlenky, role, cíle a vždy má vhodnou otázku, která mne navede na tu správnou cestu. Zajímá se a pamatuje si mé cíle a touhy, mé proč a nikdy jsem necítil, že by mi předsouvala své pravdy, či názory. Za cestu podnikání, jako vedoucího lídra a obchodníka, jsem poznal opravdu hodně lidí, se kterými jsem spolupracoval na bázi koučovaní a seberozvoje obecně. S Mončou je to jiné, váží si sama sebe, svých hranic a neustále se posouvá a investuje do sebe. Osobně bych Moniku Razímovou doporučil všem, kterým není lhostejná jejich budoucnost. Těm, kteří si myslí , že nepotřebují kouče ( průvodce ) a vše zvládnou sami ( jako kdysi já skrze své obrovské EGO 🙂 ) tak těm nejvíce. Bez této spolupráce bych utratil mnoho času a přišel o mnoho výzev a skvělých příležitostí. Mončo, děkuji a doporučuji první schůzku, já se rozhodl na konci, svobodně a nelituji tohoto rozhodnutí.
Vítězslav
Team manager
Ke spolupráci s koučem jsem se rozhodl, protože jsem si chtěl utřídit priority a především se chtěl posunout v rámci pozice leadera týmu a naučit se efektivně pracovat se svým týmem.
Největší dojem na mě při spolupráci s Kubou udělala efektivita setkání a to, že každá hodina byla naplněná a přínosná až do konce a vždy mi velice rychle utekla.
Díky naší spolupráci jsem si nastavil dílčí cíle a zaměřil se na priority a podařilo se mi též lépe pracovat se svým časem a dokázat ho využít co nejlépe, což vedlo k tomu, že jsem začal mnohem lépe stíhat všechny své úkoly.
Jiří
Teamleader, právník
Mám za sebou 9 online koučovacích hodin a již po druhém, možná třetím setkání mi coaching s Monikou pomohl k jednomu z důležitých životních rozhodnutí, a to po 3 letech ukončit dráhu finančního poradce (za což jsem obrovsky vděčný společnosti Partners jakou mi dala školu podnikání a finanční gramotnosti) a začít si plnit sen mít vlastní firmu na pořádání kulturních akcí (základní kameny jsou pokladny a první obchody a organizace akcí se začínají rozbíhat).
Dalším důležitým bodem mého posunu je přístup ve vztahu s mojí partnerkou, maminkou našich dvou dcer 🙂 Čím více jsem díky Monice začal sledovat a vnímat sám sebe, tím více jsem zjistil, že ne vždy jsem byl ideální a ohleduplný partner...zhruba po dvou setkáních na toto téma se náš vztah začal zlepšovat... to opravdu není náhoda 🙂
S tím souvisí, pro mě, nejdůležitější podstata spolupráce s Monikou a jejím coachingem, a to je, že jsem v sobě objevil, uvědomil si sám sebe, kým jsem, kým chci být, zároveň kým nejsem a nechci být...objevit touhu na sobě pracovat a být lepším člověkem... sám pro sebe a pro svoje okolí...pak je svět hned krásnější a dýchá se mnohem lépe 😉
Tomáš
Podnikatel