O nás

O nás

Jsme parta profíků. Baví nás posunovat lídry směrem kupředu, bavit se o jejich fungování, podnikání, růstu, ale i překážkách a výzvách.

Při spolupráci s námi je posun nevyhnutelný. Věříme, že základ každé firmy jsou lidé a jejich vzájemné vazby.

Jsme tu od toho, abychom Vám pomáhali tyto vazby tvořit a utužovat. Abyste si vzájemně dodávali energii.

Šimon Müller

Mám finanční background. Více než 4 roky jsem se pohyboval ve financích v prostředí korporátů i menších firem. Poté jsem se vrhl na dráhu podnikání v oblasti leadershipu, osobního růstu, koučování.

Ve své praxi se s klienty zaměřuji na téma vztahů, podnikání, budování týmu, osobní motivace v roli leadera, tvorba růstového prostředí. Baví mě spolupracovat s Leadery, jelikož má spolupráce dopad jak na samotného klienta, tak lidi v jeho okolí.

Hodnoty: svoboda, lidský přístup, respekt a umění zasmát se sám sobě. Silné stránky: Systematičnost, naslouchání, praktičnost.

Monika Razímová

Jsem profesionální kouč, který působí převážně na půdě menších a středních firem. Ve své praxi se zaměřuji především na prohloubení soft skills pomocí moderních nástrojů a přidanou hodnotou. Na základě prohloubení si svých hodnot Vás posunu na místa, kterých jste se doteď obávali nebo pro Vás byla nekomfortní, což je hlavním myšlenkou moderního leadera.

I ve vedení lidí se nám mohou odehrávat ty nejlepší věci v našem životě. Co kdybyste do zaměstnání chodili s chutí a pocitem, že chcete svoji firmu vést jako svůj život? Co kdybyste svoji firmu vedli jako sami sebe? Tohle jsem si uvědomila, když jsem vedla svůj tým o 16 lidech. Moji podřízení ke mne vzhlíželi a jejich touha byla tak silná, že se ode mne učili moderním technikám rozvoje.

blank

Valérie Tošerová

Vystudovala jsem podnikovou ekonomiku a management a jako kouč působím v malých a středních firmách. Na základě vlastních zkušeností jsem se rozhodla začít měnit mentalitu leaderů směrem k modernímu, lidskému stylu vedení.
Zaměřuji se na změnu vzorců chování z neužitečných na funkční a učím lidi komunikovat efektivně.

Sílu koučování vidím v individuálním přístupu, hloubkových rozhovorech, metodice, vyhodnocování progresu a pocitu sounáležitosti mezi koučem a koučovaným - ,,jedeme v tom spolu".

Lidé na mě jako kouči oceňují nestrannost, schopnost naslouchat a vytvářet důvěrné prostředí, angažovanost při koučování, kdy společně tvoříme a doplňujeme se, schopnost nadhledu a dodání odvahy pro změnu.
Mám vizi - aby se lidé v práci cítili jako doma, aby tým byl jedna rodina a šlapal jako dobře seřízený stroj - a pomáhám lidem toho dosáhnout. Přeci jen prací trávíme čtvrtinu našeho produktivního života, tak ať nás to baví!

blank

Jakub Novotný

Jsem přesvědčen o tom, že většina lidí nevyužívá naplno svého potenciálu. Přitom změna k tomu, aby žili svůj život skutečně naplno, je mnohem snazší, než se zdá.

Jako profesionální kouč již více než 5 let pomáhám lidem, zejména leaderům a majitelům menších a středních firem žít šťastnější a naplněnější život přesně podle toho, jaký jej chtějí mít. Práce s leadery mě skutečně naplňuje, protože vidím, že pozitivní změny, která realizují, se nedotýkají pouze jich samotných, ale i jejich týmů, zaměstnanců a rodin.

Díky vzdělání a zkušenostem v oblasti neurokoučinku a znalostem principů fungování mozku pomáhám leaderům odstraňovat nefunkční vzorce a měnit způsob, jakým o věcech přemýšlí. To jim pak umožňuje nacházet dosud nepoznané možnosti.

Pomáhám jim také nastavit nejen firemní prostředí tak, aby je podporovalo a dodávalo jim energii. Často se také společně zaměřujeme na zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem tak. Věřím tvrzení, že pokud změníme své myšlení, vše ostatní již bude následovat.

Renata Strnadová

Od roku 2006 jsem působila v oblasti HR/recruitmentu v menších i velkých nadnárodních korporátech. Pracovala jsem s nespočtem individualit a musela jsem se naučit s nimi jednat, komunikovat, řešit kompromisy. U koučinku jsem zakotvila, protože je pro mě esencí toho, v čem jsem roky získávala zkušenosti. Kdo jsem? Racionálně smýšlející optimista otevřený novým věcem, flexibilní v přístupu. Jsem silná v naslouchání, rozhovor vedu empaticky. Na krizovky jdu přímo, s klidem a chladnou hlavou. Dokážu být stejně tak na straně podpory, jako na straně výzvy.

Ve své praxi se zabývám jak osobními, tak čistě businessovými tématy jako je nastavení celkové strategie firmy a hodnot, organizace, time management, vztahy v týmu, vzájemná synergie, nastavení cílů a cesty k jejich dosažení, ale i work-life balance, spokojenost zaměstnanců, jak být správným leaderem, který umí své podřízené motivovat, apod. Pomůžu ti s hledáním rychlého a účinného řešení. Pokud se tě týká alespoň jedna z vět níže, tak jsi tu správně. To jsou právě ty věci, se kterými dokážeme pohnout!