Máte svůj firemní systém?

Když váš počítač potřebuje operační systém, aby mohl propojit jednotlivé komponenty uvnitř, tak proč ne vaše firma?

Je to často opakovaný scénář. Podnikatel má skvělý nápad a založí firmu. Pro svůj nápad zapálí další lidi, kteří se k němu přidají. Do velikosti 10 lidí vše docela šlape a i motivovanost týmu je vysoká. Jakmile ovšem dosáhnou této hranice, jako by narazili na pomyslný strop, kde se růst buď zastaví, nebo pokračuje jen za cenu frustrace, napětí, únavy z práce přesčas a tak dále.

Každý člen týmu se snaží pomáhat dosáhnout vize společnosti nejlépe, jak umí, začínají ovšem o sebe zakopávat, přestávají si práci užívat a i motivovanost a produktivita týmu klesá. To má nevyhnutelně dopad na klienty. A místo stabilního růstu se začnou jen hasit problémy.

Průšvih je, že v tomto stavu může firma a její tým setrvat i roky. To jsou pak ty momenty, kdy se zastavíte a uvědomíte si, že vám dospívání vašich dětí proteklo mezi prsty, že máte vztah v troskách, nebo vám odešel partner ze života, protože mu chyběla vaše pozornost a láska. Vždyť nebyl prostor mít čas ani sám na sebe, natož na své blízké.

A právě proto je důležité mít firemní systém. Vítězné prostředí, o které se můžete opřít a které vám umožní si užívat nejen podnikání, ale i osobní život. Firemní systém také umožňuje firmě stabilně růst. Obsahuje metodické nástroje, které nahradí intuitivní řízení firmy za systémové.

Komponenty firemního systému

Co tím myslím?

Na začátku jsem použil metaforu počítače složeného z komponent, které propojuje operační systém. Pojďme se tedy i na firemní systém podívat optikou jednotlivých komponent, které firemní systém propojuje.

Představte si, že máte jasně definované odpovědnosti ve firmě v podobě grafické struktury. Takže když se objeví problém, nápad nebo příležitost, tak existuje vždy jen jeden pár očí, který je zodpovědný. A všichni ve firmě ví, kdo to je. Neexistuje nejasnost, kdo by měl danou záležitost řešit.

Představte si, že máte jednoduchou metodiku na nábor, hodnocení a propouštění lidí založenou na hodnotách firmy. Že díky tomu máte ty správné lidi, na správných židlích, kteří mají potřebnou kapacitu, znalost i motivaci dělat svou práci.

Představte si, že znáte a žijete svých 5 klíčových firemních hodnot, které metodicky protkávají ostatní komponenty ve firmě. Takže existuje vědomě vytvořená firemní kultura pro tým lidí, kteří chtějí ve svém životě naplňovat stejné hodnoty jako vy.

Představte si, že máte v kalendáři jasnou strukturu týdenních, čtvrtletních a ročních schůzek s jasně definovanou agendou, která je podle priority zaměřená na to opravdu důležité. Že monitorujete na schůzkách jen hrstku klíčových dat, která vám umožňují předpovídat úspěch či neúspěch firmy s možností reagovat na tyto trendy včas. Že na schůzkách používáte metodické nástroje pro řešení problémů. Že máte schůzky plné vášnivých, intenzivních a vyčerpávajících diskuzí, které vám ale ve finále ušetří mnoho času.

Představte si, že máte metodický nástroj zaměřený na vytížení lidí, který umožňuje firmě stabilně růst a brání přetěžování a vyhoření schopných lidí.

Představte si, že máte vytvořené a zdokumentované klíčové procesy a že celý tým je proškolený k jejich používání.

Představte si, že znáte svou roční vizi, svou unikátnost na trhu a svou marketingovou strategii.

Představte si, že vaše roční vize je rozporcována do dosažitelných čtvrtletních cílů a ty do klíčových měřených týdenních aktivit. To vše je napojeno na komponentu pravidelných schůzek popsaných výše, které jsou srdečním tepem vaší firmy.

Účinnost firemního systému

Efektivita lídrů, ať už jsou jejich dovednosti na jakékoli úrovni, je vždy limitovaná nebo akcelerovaná firemním prostředím, ve kterém se nachází. Implementace prostředí firemního systému zvýší efektivitu lídrů o stovky procent. Umožní firmě prorazit pomyslný strop a začít růst bez zbytečných třecích ploch a zplodin v podobě poškozených vztahů s těmi, na kterých nám záleží. A to za to stojí, nemyslíte?