Jak nepohřbít růst firmy?

S týmem Moderního Leadera navštěvujeme firmy, připravujeme workshopy na míru, učíme leadery základům koučovacích dovedností. Téměř při každém rozhovoru se dostaneme i k tématu zodpovědnosti jednotlivých členů v týmu, plnění termínů a důležitosti otevřené vzájemné komunikace. 

,,Je nesmírně těžké říct lidem, že to podělali. Nechci se totiž nikoho dotknout.“ Sdílel se mnou při koučovací konverzaci leader desetičlenného týmu. Sám sebe označil za moc hodného, vyhýbal se nekomfortním rozhovorům, které ho dohnaly zejména vnitřním podrážděním a vztekem. 

Pojďme se na téma zpětné vazby, která je součástí firemní kultury podívat od základu. Na pozici leadera potřebujete mít rád lidi. To je opravdu základním stavebním kamenem úplně všeho. Každý člověk v týmu potřebuje v průběhu času vnímat, že o něj máte zájem, že není jen automatickou součástkou. Upřímný zájem o druhého člověka, vaše emoční nasazení, je předpokladem pro to, že budete skvělým leaderem. Váš člověk ocení občasnou otázku, jak se má a jak se mu daří. Potřebujete zvyšovat svou dovednost vědomě se učit o druhém (co mu dělá radost, co jsou jeho silné a slabší stránky, co ho v základu motivuje, jak je otevřený vzájemného dialogu apod.).

Vše výše uvedené pomáhá k nastavení tak moc důležité atmosféry důvěry ve vašem týmu. Bez důvěry není vztah, bez vztahu žádná zpětná vazba nepadne na úrodnou půdu. A zpětnou vazbu nutně potřebujete k budování týmu, také k dosahování výsledků. 

Kim Skcottová v knížce Radikální otevřenost, kterou vřele k tématu zpětné vazby doporučuji, píše: ,,Vedení, tým a výsledky. To je zodpovědnost každého šéfa. Vztahy a zpětná vazba jsou jádrem jejich práce.“

Osobně mě fascinuje podobnost vedení týmu s rodičovstvím. Možná se teď pousmějete. Ale zkušenosti ukazují, že je to opravdu s týmy jak s dětmi. Principiálně. Chcete, aby si malé děti pravidelně čistily zuby, vezměte si do ruky kartáček a začněte. Jděte příkladem a ještě u toho buďte vřele důsledný. Chcete, aby váš tým uměl přijímat i poskytovat zpětnou vazbu, začněte u sebe. Pracujte se svou zranitelností. Pozice šéfa evokuje bohužel často pocit nadřazenosti, profesionality a moci. Víme, přikazujeme a pak kontrolujeme. A ono to moc nefunguje. Ztrácí se přirozený respekt, touha nás následovat a posléze nám nezbyde nic jiného než sahat po vnějších motivátorech nebo restrikcím. 

Jak tedy vypadá zdravá otevřená zpětná vazba, která je součástí firemní kultury? 

Představme si situaci, že už průběžně pracujeme na důvěře v týmu a zájmu o jednotlivého člověka. Také vnímáme důležitost vlastní zranitelnosti, tzn. že si umíme svému týmu říct o zpětnou vazbu na vlastní činnost. A hlavně, dáváme vědět do světa, že jsme jejich připomínky, nápady a stížnosti slyšeli. Mluvíme nahlas a přímo o tom, které bereme v úvahu a které odkládáme z důvodu x a y. Umíme se k nim v průběhu času vrátit. Naplňujete tím jednu ze základních potřeb svého týmu. Být slyšen. 

Je pravdou, že mezi hlavní a obecně platné charakteristiky leadera patří: 

  • Rozhodnost
  • Odvaha 
  • Přímočarost
  • Nenechá věci ležet
  • Umí pracovat se svými emocemi

Popsané nastavení osobnosti leadera společně se zmiňovanou hodnotou důvěry je předpokladem pro zpětnou vazbu, která bude součástí kultury firmy a pomůže k jejímu růstu. Zpětnou vazbu si v tomto případě představte jako průběžné otevřené rozhovory mezi leaderem a členem jeho týmu. Nejdůležitějšími prvky zpětné vazby jsou konkretizace a častá frekvence. V případě, že chcete člověka ze svého týmu ocenit, i když mu chcete dát zpětnou vazbu neboli ho konfrontovat přímo s tím, co se mu nepodařilo nejlépe. Leadeři si přímou konfrontaci často nechávají ,,na potom“, na meeting jeden na jednoho, na kvartální hodnocení. Pojďme připustit, že se svolením si můžete se členy týmu poskytovat zpětnou vazbu častěji než si teď dokážete představit. 

Nejde o neustálou kritiku u všeho, co zaznamenáte. Jako u všeho v životě platí pojem rovnováhy. Princip svolení každopádně s prvkem zpětné vazby dělá divy. ,,Petře, všiml jsem si při tvé činnosti jedné části, ke které mám připomínku. Myslím, že by mohla tvou část o dost posunout. Chceš jí teď slyšet?“ Stává se velmi málo, že by druhý člověk vaši nabídku odmítl. 

Každý máme vlivem výchovy, přístupu rodičů, školství a vlastních individuálních zkušeností tendenci k určitému typu myšlení a jednání. V knize Radikální otevřenost se dozvíte o čtyřech základních souvisejících se zpětnou vazbou, které podle mě nádherně vystihují podstatu. 

Představte si situaci, kdy si vaše kolegyně ušpiní bílou košili omáčkou při obědě. Nevšimne si toho. Odpoledne jí čekají meetingy. Vy jste to zaznamenal / zaznamenala. Ti citlivější z nás sklopí oči a nic neříkají. Cítila by se blbě a vy doufáte, že si toho sama v průběhu dne všimne. Jsme v tuto chvíli ničivě empatičtí. Je to stejné, jako kdybychom tolerovali zaměstnance, který opakovaně odevzdává svou část projektu opožděně a my tenhle výsledek omlouvali s tím, že se to příště snad zlepší. Ti šéfové na druhém pólu se rovnou ozvou a přede všemi si z kolegyňky vystřelí. ,,Koukněte, zase se jí to povedlo.“ Ano, i takoví šéfové jsou. V přesahu do pracovní oblasti si je představte jako ty, kteří snědli veškerou pravdu a jsou velkým chodícím egem. Také ještě existuje varianta, kdy na flek na košili nic neřekneme, protože se cítíme my samotní nepříjemně. A přesně tohle je snad nejvíce časté! Máme na pozici leadera strach o nás samotného.Opravdu. Zejména, když máme upozornit na část pracovního výkonu, který se členovi týmu opravdu nepovedl. Koliduje to s naší potřebou – aby mě měli všichni rádi. Naše myšlenky můžou mluvit následovně:

  • Co si o mě bude myslet?
  • Pokazím si s ním / s ní vztah. 
  • Bude se cítit blbě, v tu chvíli se cítím fakt mizerně já. 
  • Nevím vůbec, jak mu / jí to mám říct. 

Jednoduchá rada tedy může znít: ,,Pojmenujte své strachy, zpracujte je a prostě to příště řekněte!“ Tak, jak to je. Přímo, v tom dané okamžiku. Nenechte to zapadnout, nedělejte, že flek nevidíte. Protože fleky se pak sčítají! A víte, co je na celé situaci nejzábavnější? Ostatní členové vašeho týmu vše vnímají. Možná ještě dříve než vy samotní. A to poslední, co byste si ve svém týmu přáli je atmosféra ,,aha, tak když jemu to prošlo, proč se tady teda snažím“. 

Co vy na to? Našli jste se v některém z příkladů?

Pamatujte si, že samozřejmě vždy záleží na formě sdělení. Na zvolených slovech záleží.

Každopádně platí, že se učíme každý den. Pokud jsme schopni základní sebereflexe. V roli šéfa, i člena týmu. Když šéf poskytuje zpětnou vazbu, pomáhá lidem, kteří pro něj pracují, odvést nejlepší práci jejich kariéry. Není na co čekat ☺