Ceník

sazebník

I. odměna partnera

 1. Výše Odměny Partnera dle Přílohy č. 1 bod č. 1 písm. a) Smlouvy o Partnerství činí 1800 Kč  bez DPH

 2. Výše Odměny Partnera dle Přílohy č. 1 bod č. 2 písm. a) Smlouvy o Partnerství činí 500 Kč bez DPH/osoba.

 3. Výše Odměny Partnera dle Přílohy č. 1 bod č. 3 písm. a) Smlouvy o Partnerství činí 2 700 Kč bez DPH/fix při odečtení jedné licence a 2 050 Kč bez DPH/fix při odečtení dvou licencí

 4. Výše Odměny Partnera dle Přílohy č. 1 bod č. 4 písm. a) Smlouvy o Partnerství činí:

 • trénink ……. – …….. Kč bez DPH

 

II. minimální ceny za poradenské služby poskytované klientům

 1. Cena za produkt dle Přílohy č. 1 bod č. 1 – 2 500 Kč/hod.
 2. Cena za produkt dle Přílohy č. 1 bod č. 2 – 650 Kč/osoba.
 3. Cena za produkt dle Přílohy č. 1 bod č. 3 – 3 500 Kč/fix včetně ceny licence.
 4. Cena za produkt dle Přílohy č. 1 bod č. 4 – individuální
 

III. výše příspěvků partnera

 1. Výše členského příspěvku Partnera činí 1000 Kč/měsíčně.
 2. Výše příspěvků Partnera na marketing činí 1000 Kč/měsíčně.
 

Veškeré částky v tomto Sazebníku jsou uvedeny bez DPH.

Tento Sazebník je platný od 1.11. 2021